ابزار جاسوسي مدرن با ظاهر يک Power Bank

اين هم يک ابزار جاسوسي مدرن با ظاهر يک Power Bank ! مجهز به دوربين مخفي و حافظه و سيم کارت!