کد مطلب: 138768
famous font
تاریخ انتشار : 1396/11/02
نمایش : 2161
مجموعه­اي از ۵۰ فونت معروف انگليسي که در زمينه ي طراحي بسياري از شرکتها و کمپاني هاي انيميشن سازي و صنعت گيم و .. از آن استفاده کرده­اند را اين بار براي شما آماده کرده ايم. فونت ها يکي از ابزارهاي طراحي هستند که جهت زيبا سازي هرچه بيشتر متون بسيار مهم و حياتي مي باشند و داشتن مجموعه اي زيبا و گلچين شده از انواع فونت ها، براي يک طراح ضروري است. 
مجموعه­اي از ۵۰ فونت معروف انگليسي که در زمينه ي طراحي بسياري از شرکتها و کمپاني هاي انيميشن سازي و صنعت گيم و .. از آن استفاده کرده­اند را اين بار براي شما آماده کرده ايم. فونت ها يکي از ابزارهاي طراحي هستند که جهت زيبا سازي هرچه بيشتر متون بسيار مهم و حياتي مي باشند و داشتن مجموعه اي زيبا و گلچين شده از انواع فونت ها، براي يک طراح ضروري است. 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن