کد مطلب: 138813
Adobe Flash Player 27 ie
تاریخ انتشار : 1396/11/08 07:22:08
نمایش : 1654
Adobe Flash Player براي مشاهده کليپ هاي فلش و فايلهاي SWF بايد Flash Player را نصب کنيد، همچنين براي نمايش فايلهاي SWF در صفحات وب که تقريباً در تمام صفحات وب به چشم ميخورد نصب اين برنامه ضروري ميباشد.
برخي از ويژگي نرم افزار:
  • New virtual machine مجهز به Virtual Machine يا ماشين مجازي جديد
  • Increased performance افزايش كارايي و بازده نرم افزار
  • Enhanced security افزايش ميزان امنيت
  • Display API نمايش توابع API
  • File upload/download آپلود و دانلود فايلها
  • Enhanced expressiveness بيانگري بيشتر اين نسخه
  • External API توابع API خروجي
  • Asynchronous communication model مدل ارتباطي ناهمگام
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن