کد مطلب: 138907
(MSC Nastran 2016 (64-Bit
تاریخ انتشار : 1397/05/08
نمایش : 309

MSC Nastran يکي از پر استفاده ترين نرم افزار هاي تحليل المان ها و عناصر محدود است. اين نرم افزار کمک کرد که کمپاني MSC Software در سال 2011 به ده کمپاني نرم افزاري اصلي بپيوندد. اين نرم افزار جهت تحليل المان ها و عناصر محدود، مخصوصا تحليل هاي مربوط به سيستم هاي ديناميکي، به کاربرده مي شود. اين نرم افزار به صورت گرافيکي يک مدل را ايجاد نمي کند ولي به وسيله نرم افزارهاي مختلف به عنوان يک پايه خروجي هاي آن مورد استفاده قرار گرفته و اشکال گرافيکي توسط آن ها استخراج مي شود. ورودي و خروجي اين نرم افزار به صورت فايل متني مي باشد. اين نرم افزار در ترکيب با نرم افزار Patran مي تواند کارهاي خوبي انجام دهد.
اين نرم افزار به صورت Command prompt است و ظاهر گرافيکي ندارد. فايل ورودي را گرفته و در فضاي Command عمليات را روي آن انجام داده و خروجي مي دهد. همچنين اين نرم افزار توسط نرم افزار Catia مورد استفاده قرار مي گيرد.

سازندگان و کارخانه ها از روش منحصربه فرد چند رشته اي MSC Nastran براي تحليل هاي ساختاري در نقاط متعدد در فرآيند توسعه محصول استفاده مي کند. تجزيه و تحليل هاي ساختاري چند رشته اي، مدل سازي ساختاري و بهينه سازي ساختاري خودکار از جمله مزاياي اين نرم‌افزار است.
مهندسان از MSC Nastran استفاده مي کنند تا مطمئن شوند که سيستم هاي ساختاري استحکام؛ دوام و سفتي لازم براي جلوگيري از نقصان (تنش اضافي، تشديد يا تغيير شکل ناخواسته) را دارند که مي تواند ترکيبي از مباحث مربوط به عملياتي بودن و ايمني ساختار باشد.

قابليت ها کليدي نرم افزار MSC Nastran:
- تحليل المان ها و عناصر محدود
- ورودي و خروجي نرم افزار به صورت فايل متني
- کارايي بالا در آناليز المان هاي محدود براي ارائه نتايج سريع
- تجزيه و تحليل مواد مرکب براي اعتبارسنجي مواد
- آناليز هاي ديناميکي کارآمد
- راه حل هاي سازه
- و ...

buttonدانلود بخش اول   

 دانلود بخش دومbutton

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن